از سرگیری سوآپ نفت و تثبیت قدرت ایران در خاورمیانه 03 تیر 1399

از سرگیری سوآپ نفت و تثبیت قدرت ایران در خاورمیانه

ایران می‌تواند با از سرگیری سوآپ نفت و گاز کشورهای همسایه، علاوه بر کسب درآمد و کاهش هزینه انتقال انرژی به شمال کشور،‌ موقعیت اقتصادی و سیاسی خود را در خاورمیانه تثبیت کند.