سهام‌های پتروشیمی رشد خود را آغاز خواهند کرد ۲۴ آبان ۱۳۹۹
رئیس‌ کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران:

سهام‌های پتروشیمی رشد خود را آغاز خواهند کرد

رئیس‌ کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران : سهام‌های عرضه شده از صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه به زودی رشد خود را آغاز خواهند کرد و سهامداران می‌توانند برای کسب سود معقولانه در بورس سهام صنایع پتروشیمی را به عنوان یک سکوی پرتاپ مهم تلقی کنند.