تبدیل انرژی خورشیدی با بالاترین بازدهی به گاز هیدروژن 18 تیر 1399

تبدیل انرژی خورشیدی با بالاترین بازدهی به گاز هیدروژن

در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پژوهشگران کشور ما توانستند با استفاده از فناوری سیلیکون و نور خورشیدی به بازدهی تولید هیدروژن بیش از ۱۱درصد دست یابند که یکی از بیشترین بازدهی‌های حاصل‌شده در جهان از این فناوری است.