کرونا و اقدام های ماندگار شرکت های برند 27 تیر 1399
‌ عبدالرسول دشتی

کرونا و اقدام های ماندگار شرکت های برند

شرایط کرونایی موجب شده در سطح جهان خیلی‌ از افراد مشهور یا اصطلاحا سلبریتی به کمک مردم بیایند و بسیاری از شرکت های صاحب برند نیز در این زمینه کارهای مهمی انجام دهند.