کم انرژی ولی مفید برای کرونا! 28 مرداد 1399

کم انرژی ولی مفید برای کرونا!

سبزی‌ها چگالی انرژی پایینی دارند، از این رو گنجاندن این گروه از موادغذایی در وعده‌های اصلی و میان وعده‌ها خطر اضافه وزن و چاقی را کاهش می‌دهد.