شرایط متفاوت در گاز رسانی به تهران 18 خرداد 1399

شرایط متفاوت در گاز رسانی به تهران

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: گازرسانی به استان تهران شرایط متفاوتی دارد و توجه ویژه‌ای می‌طلبد.

ضرورت خودکفایی و خوداتکایی وظیفه شرکت انتقال گاز در سال جهش تولید 07 خرداد 1399

ضرورت خودکفایی و خوداتکایی وظیفه شرکت انتقال گاز در سال جهش تولید

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران بر ضرورت خودکفایی و خوداتکایی در سال جهش تولید تأکید کرد.