ایران یکی از پنج کشور برتر آسیا در تولید ترانسفورماتور شد 12 آبان 1398

ایران یکی از پنج کشور برتر آسیا در تولید ترانسفورماتور شد

جمهوری اسلامی ایران یکی از پنج کشور برتر آسیا در حوزه تولید انواع ترانسفورماتور است.