فروش نفت عربستان به خریداران آسیایی کاهش یافت 26 خرداد 1399

فروش نفت عربستان به خریداران آسیایی کاهش یافت

عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، حجم فروش نفت برای بارگیری در ژوییه را برای حداقل چهار خریدار آسیایی کاهش داده است.