ایران مجبور به خداحافظی از صنعت گاز عراق شد 28 مهر 1399
بدنبال مذاکرات عراق با بی‌پی و توتال برای سرمایه‌گذاری گازی؛

ایران مجبور به خداحافظی از صنعت گاز عراق شد

عراق بدنبال این است که فرایند توسعه ذخایر را تسریع کند و به این ترتیب زودتر از گاز ایران بی‌نیاز می‌شود، اما در نظر داشته باشیم که اگر به اندازه مصرف داخل و حتی بیش از مصرف داخل تولید کند به این معنا نیست که از ایران وارد نکند، چون عراق تمایل دارد که از ایران گاز را دریافت و به اردن و کویت گاز یا ال‌ان‌جی تحویل دهد.