خودکفایی در ساخت قطعات خاص پالایشگاه سرخون و قشم 02 شهریور 1398

خودکفایی در ساخت قطعات خاص پالایشگاه سرخون و قشم

برای نخستین بار قطعات خاص و پیچیده مورد نیاز شرکت پالایشگاه سرخون و قشم با تلاش متخصصان داخلی طراحی و ساخته شد.