آبگیری کامل سد گیوی امکان‌پذیر نیست 10 آبان 1398

آبگیری کامل سد گیوی امکان‌پذیر نیست

معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: به سبب وجود برخی کمبودها و نواقص در بدنه امکان آبگیری کامل سد گیوی استان اردبیل وجود ندارد.