آبگیری سد کانی سیب در مهرماه 17 خرداد 1399

آبگیری سد کانی سیب در مهرماه

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در صفحه اجتماعی خود نوشت: سد کانی سیب، مهرماه امسال آبگیری خواهد شد.