پس از هشت سال، شروع مجدد عملیات اجرایی سد شهید بروجردی 14 تیر 1399

پس از هشت سال، شروع مجدد عملیات اجرایی سد شهید بروجردی

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان از شروع مجدد عملیات اجرایی پروژه سد شهید بروجردی خبر داد.