افتتاح سد سیاهو در استان خراسان جنوبی 11 خرداد 1399

افتتاح سد سیاهو در استان خراسان جنوبی

سد مخزنی سیاهو سربیشه در پنجمین هفته از پویش هر هفته_الف_ب_ایران روز شنبه با حضور وزیر نیرو در استان خراسان جنوبی افتتاح شد.