ساخت سد بختیاری با تامین منابع مالی آغاز می‌شود 23 آذر 1398

ساخت سد بختیاری با تامین منابع مالی آغاز می‌شود

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: مطالعات ساخت سد بختیار به پایان رسیده و کار ساخت آن با تامین منابع مالی آغاز خواهد شد