فراخوان ثبت نام متقاضیان سوخت در سامانه سوخت 20 اردیبهشت 1399

فراخوان ثبت نام متقاضیان سوخت در سامانه سوخت

طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متقاضیان سوخت می‌توانند در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی ثبت‌نام کنند.