تامین پت حتی برای ۱۰ درصد بالاتر از تقاضای واقعی 27 فروردین 1398

تامین پت حتی برای ۱۰ درصد بالاتر از تقاضای واقعی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: حتی اگر تقاصا برای پت ۱۰ درصد افزایش یابد، مشکلی برای تامین خوراک برای صنایع پایین دستی نداریم.