طرح مجلس برای انتقال سازمان هواشناسی به وزارت نیرو 17 دی 1399

طرح مجلس برای انتقال سازمان هواشناسی به وزارت نیرو

مطابق بررسی های انجام شده با توجه به اصل تفکیک ناپذیری اطلاعات پایه آب و هواشناسی از وظایف و مأموریت های ذاتی وزارت نیرو، انتقال سازمان هواشناسی به این وزارتخانه و ادغام آن با بخش مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو تحت عنوان سازمات ملی آب و هواشناسی کشور پیشنهاد می گردد."