پمپ فشار قوی سامانه‌های شیرین‌سازی آب دریا ساخته شد 09 اردیبهشت 1399

پمپ فشار قوی سامانه‌های شیرین‌سازی آب دریا ساخته شد

متخصصان در یک شرکت دانش‌بنیان ساخت پمپ فشار قوی طبقاتی سامانه‌های شیرین‌سازی آب دریا به روش اسمز معکوس را برای نخستین بار در کشور انجام دادند.