تولید پلاستیک‌ تجدیدپذیر باید برای کمک به محیط زیست 21 تیر 1399

تولید پلاستیک‌ تجدیدپذیر باید برای کمک به محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: محیط زیست کشور با چالش پلاستیک‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و راه برون‌رفت از این تهدید زیست محیطی،قوانین انگیزشی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاران در تولید پلاستیک‌های تجدیدپذیر است.

تولید محصولات پتروشیمی دوستدار محیط زیست 21 خرداد 1399

تولید محصولات پتروشیمی دوستدار محیط زیست

مدیر اچ‌اس‌یی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر نقش اساسی الزام‌های محیط زیستی در ترسیم نقشه راه صنعت پتروشیمی به‌منظور تولید محصولات و به‌کارگیری فرآیندها و فناوری‌های دوستدار محیط زیست تأکید کرد.