رومی و دوستان/رومینا صادقی تنها فرزند دکتر صادقی/دختر هنرمند ایرانی 12 آبان 1399

رومی و دوستان/رومینا صادقی تنها فرزند دکتر صادقی/دختر هنرمند ایرانی

به گزارش نبض انرژی ، رومی و دوستان/رومینا صادقی تنها فرزند دکتر صادقی/دختر هنرمند ایرانی/ زیبا ترین بانوی دنیا/بانوی ایرانی/بانوی آریایی رومی نفر وسط در عکس زیر ROMI MEHRA-ROMI SADEGHI-ROMINA SADEGHI