همکاری دو کشور روسیه وونزوئلا با وجود تحریمات آمریکا 15 اسفند 1397

همکاری دو کشور روسیه وونزوئلا با وجود تحریمات آمریکا

حساب‌های روسی شرکت‌های ونزوئلایی از جمله شرکت نفتی دولتی PDVSA، به بانک روسفین کورپ منتقل روسیه خواهد شد که از سوی آمریکا تحت تحریم قرار دارد.