جنگ زرگری امریکا و روسیه بر سر بازار گاز اروپا 23 اردیبهشت 1399
پشت صحنه تحریم گاز روسیه

جنگ زرگری امریکا و روسیه بر سر بازار گاز اروپا

آمریکا به این دلیل که می‌خواهد گاز طبیعی مایع (LNG) بیشتری به اروپا بفروشد، دست به چنین اقدامی زده است یا آن‌طور که ادعا می‌کند به‌خاطر الحاق غیرقانونی کریمه به روسیه این تحریم‌ها را اجرایی کرده است؟