روز مهندس بر مهندسان زحمتکش صنعت نفت گرامی باد 05 اسفند 1397

روز مهندس بر مهندسان زحمتکش صنعت نفت گرامی باد

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پیامی روز مهندس را به گروه مهندسان و کادر فنی زحمتکش صنعت نفت تبریک گفت.