صرفه‌جویی پنهان در مصرف آب 07 اسفند 1397

صرفه‌جویی پنهان در مصرف آب

آب پنهان یا آب مجازی، آبی است که در مراحل مختلف تهیه، تولید و ارائه یک محصول (غذا، کالا، انرژی یا خدمات) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌شود.

پوستر روز ملی آب منتشر شد 30 دی 1397

پوستر روز ملی آب منتشر شد

پوستر روز ملی آب به‌مناسبت روز جهانی آب در سال 2019‌ با شعار «آب برای همه» منتشر شد.