آغاز رهاسازی آب از سد مخزنی سیلوه پیرانشهر به سمت دریاچه ارومیه 04 اسفند 1397

آغاز رهاسازی آب از سد مخزنی سیلوه پیرانشهر به سمت دریاچه ارومیه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از آغاز مرحله نخست رهاسازی آب از سد مخزنی سیلوه پیرانشهر به‌سمت دریاچه ارومیه در سال آبی 98-97 خبر داد.