اختصاصی نبض انرژی/نفوذ نرم ترکیه به بازار انرژی عراق در سایه غفلت ایران 22 آذر 1399

اختصاصی نبض انرژی/نفوذ نرم ترکیه به بازار انرژی عراق در سایه غفلت ایران

غفلت ایران از گسترش سایه سنگین ترکیه و دیگر کشورها، در بازار انرژی کشورهای همسایه، تحت تاثیر لابی قدرتمند انتقال انرژی در خاورمیانه و جهان، به تدریج باعث شد که ایران را به حاشیه بازار انرژی براند.

مدیریت صحیح راه رانت بر صنایع پتروشیمی را می بندد 16 آذر 1399
پاسخگوی خلاء حمایتی ورود مردم به بورس کیست؟

مدیریت صحیح راه رانت بر صنایع پتروشیمی را می بندد

نیاز برخی از کشورهای همسایه به «گاز» ایران و استفاده از آن در عرصه تولید محصولات با ارزش افزوده در حوزه پتروشیمی نیاز به مدیریت صحیحی دارد که رشد اقتصاد و ارزآوری بسیاری را برای کشور به همراه خواهد داشت.