تولید رمز ارز با تعرفه‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی 23 تیر 1399

تولید رمز ارز با تعرفه‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی

سخنگوی صنعت برق از تولید رمز ارز با تعرفه‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی خبر داد که این رویه سبب ایجاد آسیب جدی به شبکه برق می‌شود.