هدف ما دیجیتال‌کردن دارایی‌ها و عرضه آن به مردم است 25 شهریور 1398

هدف ما دیجیتال‌کردن دارایی‌ها و عرضه آن به مردم است

یک کارشناس گفت: نباید اجازه دهیم آینده از دست برود هدف ما دیجیتال کردن دارایی ها و عرضه آن به مردم است و درخواست داریم دولت با به رسمیت شناختن ما، امکان استفاده از فناوری را از مردم نگیرد.