تقدیر از تلاش‌ها و فداکاری‌ها برای زدودن چهره محرومیت 05 اسفند 1397

تقدیر از تلاش‌ها و فداکاری‌ها برای زدودن چهره محرومیت

وزیر نیرو به مناسبت ۵ اسفند، روز ملی مهندسی، پیامی را خطاب به مهندسان و کارشناسان صنعت آب و برق صادر کرد