افزایش چشمگیر مصرف برق 05 خرداد 1399

افزایش چشمگیر مصرف برق

مصرف برق روز گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال که ۳۹ هزار ۶۳۷ مگاوات بود از رشد هشت هزار و ۳۲۳ مگاواتی برخوردار است.