حضور قوی روس ها  در بخش  انرژی سوری ها 04 شهریور 1399

حضور قوی روس ها در بخش انرژی سوری ها

این شرکت و سایر شرکت‌های حوزه انرژی روسیه قراردادهای بلندمدت متعددی با دولت سوریه برای استخراج و اکتشاف نفت و گاز و معادن انجام داده‌اند که برخی از این قراردادها در زمان عدم حضور نظامی روسیه امضاء شده است.