۴۴ هزار میلیاردریال سرمایه‌گذاری در پارک‌های پتروشیمی 24 خرداد 1399

۴۴ هزار میلیاردریال سرمایه‌گذاری در پارک‌های پتروشیمی

مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با اشاره به احداث چهار پارک پتروشیمی در کشور گفت: ‌مجموع سرمایه‌گذاری در این چهار پارک‌ به ۴۴ هزار میلیارد ریال می‌رسد.