طرح رایگان شدن گاز ۳۰ درصد خانوار‌های کم مصرف هفته آینده تصویب می‌شود 15 آذر 1399

طرح رایگان شدن گاز ۳۰ درصد خانوار‌های کم مصرف هفته آینده تصویب می‌شود

همچنین بهره گیری از ظرفیت‌های سازمانی طرفین جهت فرهنگ سازی و تغییر رفتار خانواده با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در راستای آموزش و ایجاد اشتغال و ارتقای دانش و توانمندی زنان از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه عنوان شد.