تامین انرژی همه کشورهای جهان با راکتورهای هسته‌ای شناور 03 دی 1399

تامین انرژی همه کشورهای جهان با راکتورهای هسته‌ای شناور

"شونفلت" می‌گوید: جهان به انرژی نیاز دارد، اما ما در عین حال به کربن زدایی نیز نیاز داریم. با داشتن یک فناوری و محصول کاملاً رقابتی و با استفاده از ظرفیت تولید موجود می‌توانیم سالانه صدها راکتور مستقر کنیم. ما برای تأثیرگذاری جهانی آماده شده‌ایم.