راکتورهای هسته‌ای برای تولید سوخت هیدروژنی راه‌اندازی شد 24 آذر 1399

راکتورهای هسته‌ای برای تولید سوخت هیدروژنی راه‌اندازی شد

از این طریق می‌توان هیدروژن و اکسیژن آب را از یکدیگر جدا کرد. استفاده از این روش با استفاده از راکتورهای هسته‌ای کوچک کم هزینه و رقابتی است. بر اساس برآورد نیواسکیل یک راکتور کوچک هسته‌ای تولید سوخت هیدروژنی می‌تواند هر سال میزان انتشار گاز دی اکسید کربن را تا ۱۶۸ هزار تن در سال کاهش دهد.