راه حل واقعی حل مشکل فاضلاب اهواز چیست؟ 23 آذر 1399

راه حل واقعی حل مشکل فاضلاب اهواز چیست؟

تقی زاده خامسی همچنین در جواب سوال مجری در ارتباط با انتقال آب خزر به سمنان نیز گفت: ما ۹۰ درصد آب کشور را در بخش کشاورزی مصرف می‌کنیم و در این بخش هم الگوی مصرف اجرا نمی‌شود و بهره وری ندارد، در صورت اینکه ۱۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی شود دیگر نیازی به هزینه های سنگین پروژه های بزرگی مثل انتقال آب از خزر نیست.