تامین برق با ولتاژ بالاتر از 250 کیلو وات بر عهده کیست؟ 27 اردیبهشت 1399

تامین برق با ولتاژ بالاتر از 250 کیلو وات بر عهده کیست؟

روابط عمومی شرکت برق استان گلستان: تامین برق متقاضیان ولتاژ اولیه با قدرت 250 کیلوولت به بالا در داخل و خارج محدوده به عهده متقاضی می باشد و چون متقاضی محترم میزان انرژی درخواستی 2000 کیلووات (درحد 2 مگا وات )،بوده مشمول این بند بوده و تامین برق به عهده متقاضی می باشد.