تعطیل شدن قدیمی‌ترین نیروگاه هسته‌ای فرانسه ۰۹ تیر ۱۳۹۹

تعطیل شدن قدیمی‌ترین نیروگاه هسته‌ای فرانسه

قدیمی‌ترین نیروگاه برق هسته‌ای فرانسه قرار است روز سه شنبه هفته جاری بعد از چهار دهه فعالیت به کارش پایان دهد؛ اتفاقی که به مزاق فعالان حامی حفظ محیط زیست که مدتها در خصوص خطرات آلودگی هشدار داده‌اند خوش آمده اما نگرانی‌هایی را برای اقتصاد محلی در پی دارد.