۷۰ درصد ارز صادراتی پتروشیمی‌ها امسال در نیما عرضه شد 08 دی 1399

۷۰ درصد ارز صادراتی پتروشیمی‌ها امسال در نیما عرضه شد

مهدوی ابهری  درباره اینکه ایجاد اقتصاد برای طرح‌های MTP با استفاده از تخصیص خوراک را منطقی می‌دانید، گفت: این طرح‌ها توجیه اقتصادی دارند اما ممکن است حاشیه سود آنها متفاوت باشد. اما در قانون خوراک اجازه تخفیف برای توسعه زنجیره داده شده است.