دلیل اصلی شیوع کرونا در جایگاه های سوخت 22 مهر 1399

دلیل اصلی شیوع کرونا در جایگاه های سوخت

در این زمینه نیاز به یک کار فرهنگی درست دارد که متأسفانه نه صدا و سیما و نه نشریه‌ها و نه دولت در این موضوع هیچ همکاری نکردند ودر تصمیماتی که می‌گیرند از نظرات کسانی که سابقه و تجربه دارند استفاده نمی‌کنند.