هند در آمریکا نفت ذخیره سازی  می‌کند 09 مهر 1399

هند در آمریکا نفت ذخیره سازی می‌کند

دیپلماسی انرژی و همراهی آن با سیاست خارجی و سیاست های انرژی ما طی 6 سال گذشته نتایج محسوس و فراوانی در گسترش امنیت انرژی هند داشته است. ما در حال حاضر از 30 کشور دنیا نفت خام وارد می‌کنیم که در جهت هدفمان در متنوع کردن منابع هیدروکربن است.

حجم آب مخزن سدهای کشور باز هم کاهش یافت 09 شهریور 1398

حجم آب مخزن سدهای کشور باز هم کاهش یافت

درصد پرشدگی آب مخزن سدهای کشور در حالی تا بیست و دومین روز مرداد امسال به ۶۷ درصد کاهش یافته است که میزان بارش ها در ۶ حوضه اصلی آبریز نسبت به پارسال با رشد۱۰۰درصدی مواجه شده است.