پر شدن تمام مخازن نفت ایران 18 تیر 1399

پر شدن تمام مخازن نفت ایران

تمام تانکرهای ذخیره نفت ایران کاملاً پر شده است و میزان صادرات ایران در ماه ژوئن به 273 هزار بشکه در روز می‌رسد.