عملیات اجرایی ساخت مخزن ۵۵ هزار مترمکعبی آب در تهران آغاز شد 11 شهریور 1398

عملیات اجرایی ساخت مخزن ۵۵ هزار مترمکعبی آب در تهران آغاز شد

مدیر امور اجرایی طرح‌های تامین آب آبفای استان تهران گفت: با عنایت به توافق‌های صورت گرفته با نیروی زمینی ارتش در چارچوب تکمیل طرح رینگ آب‌رسانی تهران، عملیات اجرایی ساخت مخزن ۵۵ هزار مترمکعبی در اراضی ارتش واقع در شمال شرق تهران آغاز شد.