تولید نفت در دوره تحریم 30 تیر 1399

تولید نفت در دوره تحریم

آنچه مسلم است بازیگر اصلی بازار نفت، بشکه‌ها و به عبارت واقعی‌تر محموله‌های تولیدی و صادراتی نفت است. قدرت و جایگاه کشورهای نفتی در بازار نفت هم براساس میزان تولید و صادرات آنها تعیین می‌شود. در پرتو افزایش تولید نفت است که روسیه در سال‌های اخیر به قدرتی تأثیرگذار در بازار نفت تبدیل شده و زمینه شکل‌گیری و راهبری تیم جدیدی از کشورهای تولیدکننده نفت را فراهم کرده است. تیمی که امروزه طرف مذاکره و همکاری اوپک قرار گرفته و جریان جدیدی موسوم به اوپک‌پلاس را ایجاد کرده است.

افزایش ۲۲ میلیارد بشکه ای نفت ایران با کشف میدان نام‌آوران 20 آبان 1398

افزایش ۲۲ میلیارد بشکه ای نفت ایران با کشف میدان نام‌آوران

وزیر نفت با اشاره به کشف میدان جدید نفتی در خوزستان گفت: این مخزن ۵۳ میلیارد بشکه نفت درجا دارد که ۳۱ میلیارد بشکه آن پیش از این در مخازن دیگر شناسایی شده بود و اکنون ۲۲ میلیارد بشکه نفت درجای دیگر به دخایر نفتی ایران افزوده شده است.