قیمت جهانی نفت در روز ۹۹/۰۴/۰۴ 04 تیر 1399

قیمت جهانی نفت در روز ۹۹/۰۴/۰۴

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۰ سنت معادل ۰.۴۷ درصد کاهش به ۴۲ دلار و ۴۳ سنت رسید.