افزایش شدید  انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان 25 مهر 1399
به رغم توافق پاریس

افزایش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان

 تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که علیرغم تعهدات برخی کشورها به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای میزان انتشار گاز متان از صنایع نفت وگاز در سال جاری 30 درصد افزایش یافته است.