دوره اوج تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹ 13 تیر 1399

دوره اوج تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹

موسسه مشاوره انرژی دی‌ان‌وی اعلام کرد که احتمالا اوج و به دنبال آن افول تقاضای جهانی نفت و انتشار دی‌اکسید کربن در سال ۲۰۱۹ رخ داده است.