دیپلماسی سکوت 01 دی 1399

دیپلماسی سکوت

او می‌گوید: از سوی دیگر تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در این دولت از نظر من یکی از مهم‌ترین و راهبردیترین پروژه‌های صنعت نفت در هفت سال اخیر بوده است. اگر این پالایشگاه تکمیل نمی‌شد اکنون ایران با مشکلات فراوانی مثل ذخیره‌سازی میعانات گازی یا تولید بنزین مواجه می‌شد که پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در این بخش کمک قابل توجهی کرد.