خط لوله اسلامی نیازمند دیپلماسی انرژی است 20 مهر 1399

خط لوله اسلامی نیازمند دیپلماسی انرژی است

می‌توانیم ایران را به هاب انرژی تبدیل کنیم و خط لوله‌ها را تقویت کنیم و در این راستا خط لوله‌های نفت و گاز عراق و کویت را به ناحیه بیرون از خلیج فارس انتقال دهیم. همچنین می‌توانیم گاز قطر را دریافت کنیم و از خطوط لوله خودمان از طریق پاکستان به هند برسانیم.